Velkommen til gudstjeneste søndag 26.januar kl.11.00.

Pastor Niclas taler over temaet «menigheten».

Samtidig skal vi få gleden av å ønske hele 7 nye medlemmer (med familier) velkommen til menigheten vår 🙂

Vi skal også få bli bedre kjent med Birgitte Hevrøy, som skal vikariere for Ingun mens hun er i fødselspermisjon.

Det er også barnekirka denne dagen, i to grupper. (1 gruppe for de i barnehagealder og tom 1.kl – og en gruppe for 2.klasse og oppover).

Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Du er hjertelig velkommen 🙂