Til søndag er det gudstjeneste med lovsang kl.11.00.
Det er barnekirka i to grupper for barna👧👦

Vi får besøk av Anette Stokke (bildet) som skal tale for oss🙌
Hun skal tale over temaet:
«Den Hellige Ånd utruster og utfordrer».

Anette er en sprudlende dame med mange jern i ilden. Hun er full av liv og elsker å inspirere andre mennesker til å nå sitt full potensial.
Til daglig jobber og tjener hun i Tønsberg Frikirke og taler rundt om i Norge på ulike konferanser eventer og festivaler.
Hun er lidenskapelig opptatt av å se mer av Guds rike forløst i vår land og for å gi Jesus videre til neste generasjon.

Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe.

Velkommen til alle 😃