Søndag 1.november får vi besøk av Torbjørg Oline Nyli som er
pastor i Ytre Randesund Misjonskirke.
I tillegg er hun skribent for Dagen og Korsets seier.
Hun har også skrevet to bøker
(«Generasjon savnet» og «Etterlysning- åndelige foreldre»).
Hun skal tale på gudstjenesten kl.11.00 med temaet
«Fra generasjon til generasjon».
Kl.12.45 inviterer vi til seminar med hun, da er tema:
«Åndelige foreldre».
Kun 70 tilgjengelige plasser pga korona.
Gratis inngang på seminaret, men vi tar opp kollekt.
Du kan lese mer om henne på www.nyli.no