Søndag 31.mars samles vi for å feire gudstjeneste.
Det er Thomas Øyvang som leder lovsangen sammen med vårt eget lovsangsteam.
Thomas er lovsangsleder i menigheten «Arena» i Porsgrunn.
Men har vokst opp her i Kragerø Frikirke.