Mini Mini Singspiration hører til på bedehuset, Kragerø Normisjon. 
Da vi er uten barnekor, ser vi det som helt naturlig å vise dere videre til barnekorene i bedehuset. 
Det er vår barne- og familiekoordinator Ingun Buen Andresen som er dirigent i Mini Mini. 

Mini Mini er for barn i alderen 4 år til og med 4.klasse.
De øver, leker, synger i mikrofon, får høre andakt, og koser seg av og til med litt snacks. 

Øvelse hver onsdag (bortsett fra skoleferier) fra 17.15-18.15. 

Velkommen!