Fengselsgruppa består av Else og Kjell Johansen. Vår hovedoppgave er å besøke innsatte i Kragerø Fengsel . Vi prøver å  gjøre soningen  noe lettere.

Hver mandag har vi en samling på fellesrommet. Vi begynner alltid med kaffe og noe å bite i. Flere av medlemmene i kirka vår står på bakeliste, dvs at hver uke henter Else og Kjell nybakt bakst hjemme hos folk som de tar med til samlingen i fengselet.
Som oftes har vi en kort andakt, vi leser fra Bibelen, og  svarer på spørsmål.

Det er viktig å bygge relasjoner , så vi prøver å hjelpe med mindre oppgaver de ikke har mulighet til å få gjort. Dette er i samråd med ledelsen. Ellers prøver vi å hjelpe den enkelte til å få en tro på seg selv og ikke minst på Jesus.