Det kristne livet leves ut først og fremst i hverdagene, derfor ønsker vi at «Lifegruppen» skal være med å utruste mennesker til å leve nettopp sin hverdag i etterfølgelse av Jesus.

I Lifegruppene møtes vinoen ganger hjemme hos hverandre, og andre ganger i peisestua i frikirken. 
Vi møtes i en uformell setting og oppdager hverandre som mennesker, og ikke kun som «kirkegjengere» på søndager.

Uansett hvor du befinner deg i forhold til Jesus – sterkt troende, svakt troende, tvilende eller usikker, er det plass til deg i vår gruppe.

Velkommen skal du være!

Hvis du vil bli med, så ta kontakt med Ingun Buen Andresen (92480334).

Høsten 2021 samles vi følgende datoer:
– 13.september
– 4.oktober
– 25.oktober
– 15.november
– 6.desember

Hvor vi samles avtales fra gang til gang. Følg med på gruppen «Lifegruppe Damer» på facebook.