Det kristne livet leves ut først og fremst i hverdagene, derfor ønsker vi at «Lifegruppen» skal være med å utruste mennesker til å leve nettopp sin hverdag i etterfølgelse av Jesus.

I Lifegruppene møtes vi hjemme hos hverandre for å bygge vennskap, for å lære av andres tanker om både hverdagsrelevante og åndelige spørsmål.
Når vi åpner hjemmene våre så deler vi livene våre med hverandre, og byr litt på oss selv. Vi møtes i en uformell setting og oppdager hverandre som mennesker, og ikke kun som «kirkegjengere» på søndager.

Uansett hvor du befinner deg i forhold til Jesus – sterkt troende, svakt troende, tvilende eller usikker, er det plass til deg i vår gruppe. Alle er like mye verdt i Guds øyne og alle er like mye verdt i våre øyne.
Jesus døde og oppsto for oss mennesker, så hvis du er et menneske, så er du kvalifisert til å være med.

Velkommen skal du være!

Hvis du vil bli med, så ta kontakt med Birgitte Hevrøy ( 92247698 ).

Vinteren 2020 samles vi følgende datoer:
– 7. januar ( i peisestuen)
– 28. januar ( hos Britt Kirsti)
– 18. februar
– 10.mars
– 31. mars
– 21. april

Hvor vi samles avtales fra gang til gang. Følg med på gruppen «Lifegruppe Damer» på facebook.