Det kristne livet leves ut først og fremst i hverdagene, derfor ønsker vi at «Lifegruppen» skal være med å utruste mennesker til å leve nettopp sin hverdag i etterfølgelse av Jesus.

I Lifegruppene møtes vi i frikirken for å bygge vennskap, for å lære av andres tanker om både hverdagsrelevante og åndelige spørsmål.
Når vi møtes utenfor kirkebenkene så deler vi livene våre med hverandre, og byr litt på oss selv. Vi møtes i en uformell setting og oppdager hverandre som mennesker, og ikke kun som «kirkegjengere» på søndager.

Uansett hvor du befinner deg i forhold til Jesus – sterkt troende, svakt troende, tvilende eller usikker, er det plass til deg i vår gruppe. 

Velkommen skal du være!
Vi samles hver tredje mandag.

Hvis du vil bli med, så ta kontakt med Olav Mikkelsen (907 57 599).

Vårsemesteret 2022 møtes vi følgende datoer: