Nådepuls er gruppa for de «unge voksne» i frikirken. 
Med unge voksne mener vi de mellom 25-50 år.. 
De vanlige nådepulssamlingene består av mat, andakt, samtale og bønn. 

Nådepulsgjengen har 1-3 samlinger i semesteret.

Denne vinteren arrangeres det bla. ekteskapskurs i februar. Kurset blir over to kvelder. Mer informasjon kommer.