Fra høsten 2021 går torsdagsmøtene nå over til å bli ONSDAGSMØTER.

En «møtekomite» arrangerer møter for menigheten hver siste torsdag i måneden, 4 i hvert semester. Første møte blir torsdag 24.september.

29.september – Roar Aasulvsen taler over temaet: «Å høre Guds stemme i dagens larm».

27.oktober

24.november

Møtene blir avholdt i kirkesalen. Vi holder en tradisjonell møteform med besøk av sangkrefter og andaktsholdere fra distriktet og områder utenfor. Selvsagt blir også våre egne krefter brukt.

På noen møter blir ordet fritt, så det er anledning til å dele et vitnesbyrd.

Antallet fremmøtte kan variere fra ca.30 til 50-60, og vi ønsker alle velkommen til menighetens onsdagsmøter.

Kontaktperson Oddvar Halvorsen 93417755