Det blir torsdagsmøter høsten 2020.

En «møtekomite» arrangerer møter for menigheten hver siste torsdag i måneden, 4 i hvert semester. Første møte blir torsdag 24.september.

Sept.24: Øyvind Barland, sang av Mannsgruppa

Okt.29: Sigmund Sandåker, sang av Einar Amundsen

Nov.26: Kjell Wedø, sang av Ester og Arvid Lindal

Møtene blir avholdt i kirkesalen. Vi holder en tradisjonell møteform med besøk av sangkrefter og andaktsholdere fra distriktet og områder utenfor. Selvsagt blir også våre egne krefter brukt.

På noen møter blir ordet fritt, så det er anledning til å dele et vitnesbyrd.

Antallet fremmøtte kan variere fra ca.30 til 50-60, og vi ønsker alle velkommen til menighetens torsdagsmøter.

Kontaktperson Oddvar Halvorsen 93417755