ONSDAGSMØTER VÅREN 2022

En «møtekomite» arrangerer møter for menigheten hver siste torsdag i måneden, 4-5 i hvert semester.

23.februar – Øyvind Barland taler. Gladsang fra Vegårshei synger.
30.mars – Bjørn Brekka (pastor i Skien Frikirke) taler. Toril Erdal og Freddy Vestlie bidrar med sang.
27.april – Tron MAthisen og Øyvind Osvar Kristiansen. Salmer og sanger vi liker. Ulike musikalske krefter deltar.
1.juni – Tur til Portør. Anne Grete Klausen. Kjell Wedø. Mannsgruppa Kragerø/Gjerstad synger. Mer informasjon kommer nær det nærmer seg.

Vi tar opp kollekt og det er bevertning.

Vi holder en tradisjonell møteform med besøk av sangkrefter og andaktsholdere fra distriktet og områder utenfor. Selvsagt blir også våre egne krefter brukt.

På noen møter blir ordet fritt, så det er anledning til å dele et vitnesbyrd.

Antallet fremmøtte kan variere fra ca.30 til 50-60, og vi ønsker alle velkommen til menighetens onsdagsmøter.

Kontaktperson Oddvar Halvorsen 93417755