Velkommen til årets siste menighetsmøte i kirkesalen torsdag 9.desember kl.19.30 (MERK tidspunktet)
Agenda og saksdokumenter er send på mail til medlemmer.
Vi minner om at vi nå er tilbake på følgende koronarestriksjoner:
– 1 meter til andre enn din egen kohort
– Unngå håndhilsing
– Bli hjemme hvis du har symptomer
Hilsen eldsteråd & lederteam