Til søndag etter gudstjenesten blir det et kort menighetsmøte i forbindelse med kirkekaffen i peisestuen. Denne dagen har vi besøk av tilsynsmann Arnfinn Østerberg. Det vil også blir mulighet å få en kort samtale med han alene for de av dere som ønsker det.