Søndag 23.mars kommer pastor Martin Daland til oss og taler over temaet «Jesus til nye mennesker» – «Nærmere verden».
Martin er svigersønn til Målfrid og Per Nordli som går i menigheten vår og Martin er pastor i Skien Misjonskirke.
Det er Gunnar Naas som leder lovsang denne søndagen.
Det er barnekirka for barna.