VELKOMMEN TIL FELLESSKAP i KRAGERØ FRIKIRKE!
DET SKAL VÆRE TRYGT FOR ALLE Å GÅ PÅ GUDSTJENESTE HOS OSS!

Veilederen fra Norges Kristne Råd som vi forholder oss til, finner dere her:
https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2020/11/Smittevernveileder-NKR-09.11.2020-Gudstjenester-og-kirkelige-handlinger.pdf?fbclid=IwAR1sRKbK2zuOT5HI1lF1IAD_PDFE08kCpaBh8U-JsjwcWmqw9f-A3ylPqGQ

Derfor er det viktig at du holder deg hjemme om du…
– Har symptomer på luftveissykdom, som feber, hoste eller tungpusthet.
– Har vært i utlandet (uansett landfarge) siste 10 dager.
– Holder 1 meter avstand til de du ikke er i familie med.

«Kan jeg gå på gudstjeneste eller i noen av våre andre felleskap?»
Ja, de fleste av oss kan det. Vi ønsker også nye mennesker velkommen til fellesskapet. Men vi har et selvstendig ansvar.

Dersom du tilhører ei risikogruppe for å bli smittet, må du selv gjøre vurderingen om du skal møte opp eller ikke. Menigheten vil sammen gjøre sitt beste for at det skal være trygt å delta hos oss.

«Hva må jeg tenke på når jeg skal på gudstjeneste?» 
At du følger vanlige smittevernregler, som å hoste i albuen og god håndhygiene. At du – hvis du har med deg barn – snakker med dem om at vi må være ekstra strenge med hygiene og avstand i kirken for at vi skal få lov til å feire gudstjeneste. Det er viktig at alle tar sin del av ansvaret og holder avstand (minst 1 meter) og unngår tette køer.

Hvilke smitteverntiltak har dere i Kragerø Frikirke?
Hygienerutiner, vaskerutiner og avstandsrutiner er på plass og gjennomgått med kirkevertene, samt de som leder og har ansvar for samlingene våre, så man kan som deltaker være sikker på at vi i Frikirken følger FHI sine råd, samt smittevernsveilederen til Norges Kristne Råd når vi nå åpner kirken igjen. Selv om det nå er åpent for inntil 200 mennesker på arrangementer, så er det arealet i vårt lokale som gjør at vi får en begrensing på antall mennesker vi kan ha hos oss samtidig med kravet om 1-meters avstand.
Vi er også pliktige til å registrere navn og telefonnummer ved ankomst og lagre det i våre arkiver før det makuleres etter 10 dager. Skulle du merke symptomer ber vi deg om å ta kontakt med oss.

Kan vi samles til kirkekaffe?
Nei, ikke kirkekaffe slik vi er vant til her hos oss. Dessverre. Vi vet at dette er et hyggelig og inkluderende tiltak i menighetsfelleskapet vårt, men slik smitteverntiltakene er nå, klarer ikke vi å se hvordan det skal løses. Det er vårt ansvar som lederskap og til enhver tid se til at 1-meters kravet om avstand opprettholdes, og det ser vi at vi ikke vil klare å få til, dersom vi skal samles i peisestua. Og dermed kan vi heller ikke ha kirkekaffe slik vi er vant til. Men vi vil servere dere kaffe enten i etterkant eller forkant av våre fellesskap.

Trenger du noen å prate med, forbønn eller praktisk hjelp? Ta kontakt på mail (kragero@frikirken.no) eller på telefon til en av våre eldste: Gunnar Naas: 950 97 682 eller
Britt Kirsti Schulze: 974 12 571.