KL.10.15 FAMILIESAMLING I KIRKESALEN

KL.11.30 GUDSTJENESTE
ANDAKT: LILLIAN WINSNES
PIANO: ØISTEIN BUEN
Pga gjeldende smittevernregler med en antallsbegrensning på 50 mennesker velger vi å lage to samlinger.
Den første samlingen er for barn med foreldre.
Og samlingen kl. 11.30 er en vanlig gudstjeneste for alle andre.

Merk dere tiden.

Velkommen!