📅 SAVE THE DATE!
Ja, gå inn i kalenderen din og sett av disse to torsdagskveldene i slutten av september.
Vi kommer med tidspunkt så snart det er bestemt.🕰
Vi i lederteamet håper så mange som mulig deltar denne kvelden.

En sunn menighet er avhengig av at alle lemmene på kroppen virker sammen.

Vi skal få god undervisning av våre to midlertidige pastorer, Else og Morten.
Har du skrevet det inn i kalenderen din nå?
T E M A K V E L D .
Sånn, det var ikke vanskelig det vel ?!