Velkommen til torsdagsmøte til torsdag kl.19.00
Sang av mannskoret.
Andakt av Øyvind Barland.

Smittevernregler:
* Husk på og hold en meters avstand.
* Bli hjemme om du ikke er i form.
* Vi må skrive ned nav og telefonnummer på alle deltakere. Dette oppbevares i 10 dager.