Nå som vi ikke kan samles fysisk i kirken vår, har vi gleden av å invitere til nettgudstjeneste 1.påskedag kl.11.00😊

Det er pastor Niclas som taler.
Ingun Buen Andresen synger.
I husbandet spiller Jan Solum, Christian Schulze og Øistein Buen.🎹🎸

Rent praktisk så vil videoen ligge på youtube slik at alle kan se den.
📲 Lenken som du skal trykke deg inn på legger vi ut på søndag morgen. Den vil også bli sendt ut til alle på mail-listen vår.

Vi har også opprettet en intern facebookgruppe, ta kontakt med Niclas om du trenger innpass. Der blir det lagt ut daglige små andakter fra pastoren vår, samt oppmuntringer og innlegg fra medlemmer.

Selvom vi ikke har fysisk åpne dører i kirken vår, så er vi likevel «her». Ta kontakt med oss om det skulle være noe.

Vi ønsker alle venner og følgere en velsignet påskehøytid.
Hold avstand og ta vare på hverandre