VELKOMMEN TIL KRAGERØ FRIKIRKE

Onsdagsmøte 1.juni

Onsdagskomiteen har bestemt seg for å flytte neste onsdagsmøte 1.juni til Kragerø Frikirke. Kjell Wedø taler og De Frimodige synger. Bevertning og kollekt.

les mer

Menighetsmøte søndag 15.mai

Søndag 15.mai er det familiegudstjeneste i kirka. Rett etter gudstjenesten blir det et kort menighetsmøte i kirkesalen. Innkalling og saksdokumenter er sendt på mail.

les mer

T&T for de i 5.-7.klasse

Kjenner du en som går i 5.-7.klasse? Vi starter opp "T&T" for akkurat den aldersgruppen nemlig, annenhver onsdag i Støperiet Kafé her i Kragerø Frikirke. Elevene på Kragerø Skole er ferdig kl.14.00, og da kan de bare gå den lille veien bort til oss. Elevene på...

les mer

Høytidsgudstjeneste 1.påskedag

Velkommen til gudstjeneste på 1.påskedag. Det er Janne og Paul Roland som deltar med tale og innledning. Einar Amundsen synger. Jorunn Amundsen spiller til fellessangen. Det er ikke barnekirka denne dagen.

les mer

Gudstjeneste med barnekirka

Velkommen til Gudstjeneste. Barnekirka Kirkekaffe.

Les mer »

Onsdagsmøte

Onsdagskomiteen har bestemt seg for å flytte neste onsdagsmøte 1.juni til Kragerø Frikirke.  (Det var først planlagt på Portør). Kjell Wedø taler og De Frimodige synger. Bevertning og kollekt.

Les mer »

Støperiet Møte

Velkommen til møte. Eirik Fjellestad, ansatt i FriBu (Frikirkens Barn og Unge) taler for oss.

Les mer »

Felleskirkelig bønn

Hver første mandag i måneden samles vi til fellesbønn i Metodisktkirken kl.18.

Les mer »

Bibelgruppe for kvinner

Velkommen til bibelgruppe for kvinner. Vi samles i peisestuen i frikirken fra kl.19 til ca.21. Du er velkommen.

Les mer »

Gudstjeneste

Velkommen til Gudstjeneste. Barnekirka Kirkekaffe.

Les mer »

Støperiet Møte

Velkommen til vårens siste Støperiet Møte.

Les mer »