Som en frivillig organisasjon er vi også avhengige av at folk deltar i forskjellige arbeidsoppgaver.

COVID-19 har gjort til at vi nå mangler endel ressurser i forskjellige settinger i menigheten vår.

Vi trenger at enda flere vil engasjere seg og være med både som kirkeverter, styre teknikk, lage kirkekaffe, praktisk dugnadsarbeid, barnekirka, medlem i diakonråd, eldsteråd og lederteam for å nevne noe. Ta kontakt med en i lederteamet hvis du vil bidra