Mange går i Kragerø Frikirke uten å være medlemmer. Og dette er selvfølgelig helt greit, menigheten er for alle.

Men føler du deg hjemme i Kragerø frikirke og har lyst til å være med å «bygge» menighet her, så er du velkommen til å bli medlem. Medlemsskap handler først og fremst om tilhørighet og ansvar. 

Medlemskap i Kragerø Frikrike forutsetter evt. utmelding fra annet kirkesamfunn. Dette er et krav fra myndighetene, da det ikke er lov å være medlem i flere kirkesamfunn.

Bare medlemmer har direkte inflytelse på beslutninger som tas på hva som skal gjøres og prioriteres i menigheten gjennom stemmerett på årsmøter og menighetsmøter.

Det er enkelt å bli medlem, ta kontakt med noen i lederteamet hvis du har spørsmål om medlemskap eller vil bli medlem.