KIRKE+HJEM=SANT

FAMILIEGRUPPER

Familiegruppe er en smågruppe/husgruppe hvor både barn og voksne er med. Gruppa må møtes jevnlig, og formålet er at man sammen på tvers av alder øver på kristne praksiser.

Visjonen bak familiegrupper er å hjelpe hjemmet og foreldre til å leve ut troen på Gud i sin hverdag. Da kan barna utvikle sitt eget forhold til Jesus slik at troen deres bærer gjennom livet.

Familiegrupper er også en unik mulighet til å bygge relasjoner, og invitere med seg nye familier inn i fellesskapet.

TRYKK HER FOR Å MELDE DEG MED I EN FAMILIEGRUPPE

HJEM+KIRKE=SANT

Hvis ditt barn er i barnekirka her i Kragerø Frikirke annenhver søndag er de totalt her 15-20 timer ila et år. Du som forelder har 3000t med barnet ditt (utenom skolen og barnehage). Det forteller oss at det du gjør på hjemmebane når det gjelder tro er mye viktigere enn det lille vi gir barna dine i kirka.

3 GODE GRUNNER TIL FAMILIEGRUPPER

1) Vi lærer barna at menighet er nære fellesskap.

2) Vi øver på kristne praksiser; be, kjenne bibelhistorier, ha fellesskap, omsorg.

3) Barna knytter seg til andre voksne (mye god helse i det).

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER MED FAMILIEGRUPPER

  • Involver barna. La dette være noe dere gjør sammen, både i forberedelser og gjennomføring. Det trenger ikke å være de store tingene, men hjelp til å finne frem utstyr man trenger, eller å dele ut enten mat eller ting til aktivitet, ønske velkommen etc.
  • Når vi møtes har de voksne et særskilt fokus på å se barna
  • Vi holder oss til programmet.
  • Vi strekker oss langt for å komme. Trofasthet er en nøkkel til å få det til. Vi sier ifra minst en uke om vi ikke kan, om ikke det er sykdom som forhindrer oss.
  • Under samlingen sitter barna sammen med voksne slik at de beholder roen.
  • Vi later ikke som vi er perfekte familier. Vi kommer som vi er!
  • Vi koser oss intenst.
  • Mellom samlingene følger familiene opp forbønnslapper og minnevers.

info om familiegrupper

Hvorfor familiegruppe:
Jeg er overbevist om at for at familier skal la troen prege hverdagen må vi hjelpe til rytmer og praksiser som minner dem om at Gud finnes, at ikke det styres av tilfeldigheter.

Hvem er familiegruppe for?
Vi sier at hvem som vil kan bli med i familiegruppe, men det forventes at vi PRIORITERER DET. Trofasthet og overgivelse skal være viktige verdier for oss. Familiegruppe skal hjelpe oss til rytme. Det betyr at vi noen ganger må si nei til andre ting.

Hvordan ser en familiegruppe ut i praksis?
Familiegruppekvelden er tredelt.
1) Måltid
Vi spiser sammen – alle har med seg raust med mat. Kveldens vertskap skal ikke lage mat. Lista er lav, og i perioder kan det være at noen kan lage dobbel porsjon hvis andre ikke makter. Jeg hørte akkurat det nevnt i en podcast om at det øyeblikket mennesker er mest tilfreds, er når man spiser sammen med andre. Og det er en viktig faktor for barns oppvekst; det er mye god forebygging i et godt måltid sammen med andre. Og vi kan lese flere ganger i Bibelen at Jesus spiste sammen med sine disipler. Vi har en holdning av at det alltid er plass og at hjemmet ikke må se fortreffelig ut. Hver familie tar også med seg litt drikke til fellesen og litt til snackskåla (frukt, potetgull, sjokolade etc).

2&3) Samling & Aktivitet
FriBU har ferdige ressurser til samlinger på sin hjemmeside. Der får du som vertskap en «oppskrift» på kvelden. Det er gøy hvis flere voksne utfordrer seg selv og tar ansvar for hele eller deler av samlingen. Barna våre har så godt å se andre trosforbilder enn sine egne foreldre hver dag. Har du lyst til å være litt friere å lage et annet opplegg så er du fri til det. Tilpass opplegget etter alder på barna ift spørsmål og aktivitet. Her er det lov å være kreativ og leken. Husk at barn i skolealder motiveres og er mer lærevillige når de har det gøy! Sørg for at de eldste barna (ti til tolv år) blir engasjert, og ha fokus på dem selv om det er yngre barn tilstede. Hvis det er ungdommer i gruppa så anbefaler vi at de oppmuntres og utfordres til å bety noe for de yngre barna. Tenk ledertrening!

Under samlingen så sitter barna ofte sammen med foreldrene sine, vi er opptatte av at foreldre har «kontroll» på de – hjelper de å holde roen, og at de er aktivt på. Det blir fort kaos hvis barna får løpe fritt og foreldrene sitter henslengt i sofaen bak.. På den måten bidrar vi jo alle til at vi får mest mulig ut av samlingene våre.

Omfavne

BEKFREFTE

MYNDIGGJØRE

ENGASJERE

MOBILISERE

faseressurser

Det er bare en fase – ikke gå glipp av den! Faseoversikten viser hvilke unike muligheter du har til å utvikle barn og unges tro gjennom ulike faser.

Faseverktøyet er en konkret hjelp til oss som menighet og til dere som foreldre til å tenke hvordan vi best mulig kan hjelpe barn, unge og familien til en levende relasjon sammen med Jesus.

Idéen til faseoversikten er hentet fra The Rethink Group i Atlanta. Den er bearbeidet og oversatt til norsk av FriBU, Ung baptist og Misjonskirken UNG.

Ta kontakt med oss

Telephone: Barne- og familieleder Ingun Buen Andresen

Telephone: 92480334

Email: ingun.b.andresen@frikirken.no 

Kontortid: Tirsdag & Torsdag 9-15