NÆRMERE GUD

NÆRMERE HVERANDRE

NÆRMERE VERDEN

 

Vår visjon og «Frikirkens målplan» som i 2017 ble vedtatt på synodemøtet for 2018-2023, går i hverandre og vi vil jobbe med de koblet sammen i årene som kommer. Målplanen skal hjelpe oss å fokusere på de viktigste tingene.


Del 1 handler om hverdagslivet.
Del 2 handler om fornyelse og om utrustning av unge ledere.
Del 3 handler om å dele evangeliet med alle; de vi treffer i vår hverdag og de vi treffer ved å oppsøke dem, i Norge og ute i verden.

«NÆRMERE GUD»

Vi vil være et fellesskap der vi hjelper hverandre til å vokse i troen på Jesus og følge ham. Bibellesning og bønn er en naturlig del av hverdagen, og i fellesskapet tjener vi med de gavene vi har fått. Vi vil være en ressurs for barnefamilier og hjelpe mennesker til å leve godt sammen.

«NÆRMERE HVERANDRE»

Vi er medvandrere som åpent og ærlig deler liv og tro. Sammen vil vi hjelpe hverandre til å leve ut troen i hverdagen. Tilbudet om å samle oss i smågrupper er derfor viktig for oss.

«NÆRMERE VERDEN»

Vi vil være til for andre. Vi ønsker å velsigne alle vi møter i hverdagen vår. Oppdraget vårt er å bringe budskapet om Guds tilgivelse og nåde til alle mennesker.