OPP – NÆRMERE GUD

INN – NÆRMERE HVERANDRE

UT – NÆRMERE VERDEN

 

Vår visjon og «Frikirkens målplan» som i 2017 ble vedtatt på synodemøtet for 2018-2023, går i hverandre og vi vil jobbe med de koblet sammen i årene som kommer. Målplanen skal hjelpe oss å fokusere på de viktigste tingene.

OPP – NÆRMERE GUD

Vi vil være et fellesskap der vi hjelper hverandre til å vokse i troen på Jesus og følge ham. Bibellesning og bønn er en naturlig del av hverdagen, og i fellesskapet tjener vi med de gavene vi har fått. Vi vil være en ressurs for barnefamilier og hjelpe mennesker til å leve godt sammen.

INN – NÆRMERE HVERANDRE

Vi er medvandrere som åpent og ærlig deler liv og tro. Sammen vil vi hjelpe hverandre til å leve ut troen i hverdagen. Tilbudet om å samle oss i smågrupper er derfor viktig for oss.

UT – NÆRMERE VERDEN

Vi vil være til for andre. Vi ønsker å velsigne alle vi møter i hverdagen vår. Oppdraget vårt er å bringe budskapet om Guds tilgivelse og nåde til alle mennesker.