FRIKIRKENS MISJONSARBEID

På denne siden kan du lese mer om Frikirkens misjonsarbeid, misjonsfamilien i Japan vi har spesielt bønneansvar for og generelt om hva Frikirken og FriBu har som fokus i sitt misjonsarbeid.

Kragerø frikirke er med i Frikirkens misjonsarbeid gjennom bønn og øknomisk støtte

Misjonskontakt

Misjonskontakten har som oppgave å informere menigheten om Frikirken Norges misjonsarbeid og å inspirere tl bønne- og givertjeneste for misjon.
Vi har kontakt med misjonærer i Japan.

Dersom du har noen spørsmål til misjonsarbeidet så kan du kontakte Hanne Naas.  Hun er vår misjonskontakt. 
90824110 

%

av oppsatt mål har vi samlet inn på misjonskontoen i 2023

Frikirken Norge er aktiv i misjon og vi i Kragerø Frikirke er med å dra lasset. Hvert år får vi et beløp det er ønsket og forventet av oss at vi er med og bidrar med. Dette beløpet er basert på antall medlemmer med stemmerett.
i 2022 var vi 99 medlemmer med stemmerett. Det ganges med en sats på 1154 kroner. Da får vi et beløp på 114 246 kroner.

Bildet over viser hvor mye penger vi har samlet inn regnet i prosent ettersom hver måned går.

BLI FAST GIVER


Du kan være med å støtte Frikirkens Misjonsarbeid ved å gi enkeltgaver eller opprette en fast givertjeneste i din nettbank. 
Kontonummer til misjonskontoen vår: 2655.55.58308

SKATTEFRADRAG


Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver mellom 500 og 25 000 kr. Husk å oppgi personnummer til oss slik at vi kan rapportere inn beløpet til skattemyndighetene. Dersom forhåndsutfylling i selvangivelsen skulle mangle eller være feil, skal du ikke føre inn beløpet selv, men ta kontakt med oss slik at vi kan rapportere inn riktig beløp.

BØNN

Bønn er en bærebjelke i Frikirkens arbeid. Hvis vårt arbeid skal gi ønskede resultater trenger vi at menigheter og privatpersoner står sammen med oss i bønn. Bønnefolderen legges ut digitalt, og ligger i papireksemplarer ute i foajén ved kirkesalen vår. 

Trykk på bønnefolderen til venstre for å åpne den digitalt.

Unådde folkeslag

Frikirkens arbeid fokuserer på å nå de unådde gjennom relasjonsbygging og disippelgjøring. Sammen med våre partnere bidrar vi til å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter. 

Frikirken har åtte utsendinger; fire i Japan, to i Midtøsten og to i Sentral-Asia. Frikirken lønner også lokale medarbeidere i Mali, Israel og Palestina. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan. Vi har også en innvandrerteam som sammen med menighetene arbeider med innvandrere i Norge.

 

Japan

Frikirken startet sitt misjonsarbeid i Japan i 1950, og samarbeidet i mange år med Kinki-kirken. Utsendingene våre er Ruth Kari og Knut Ola Topland og Helga Irene og Andreas. De bor i storbyen Nagoya, og arbeidet består for en stor del i evangelisering og utrusting av nye kristne i husfellesskap og storsamlinger. Frikirken og Frikirkens barn og unge (FriBU) samler inn penger til ulike prosjekter i Japan. Prosjektene går ut på å dele ut mat og annen hjelp til hjemløse, å etablere et bønnesenter og å dele ut bibler og traktater på japansk.

bønneansvar

Vi har et spesielt bønneansvar for denne familien som er Frikirkens utsendinger i Japan. Det er Helga og Andreas med sine to barn.