Om Støperiet

Støperiet er et felleskap, skapt av unge voksne i Kragerø Frikirke, som ønsker å legge til rette for at du kan bli bedre kjent med Gud, bli bedre kjent med din hensikt og bli utrustet til å leve i etterfølgelse av Han. Samtidig legger vi vekt på sosiale treffpunkter der du kan komme med senkede skuldre og være helt deg selv. Støperiet blir til fordi du er med. Det du sår inn i fellesskapet er av stor verdi.

visjon

Støperiet et felleskap der unge voksne elsker Jesus
og følger han,
finner sin hensikt som Guds barn,
og blir utrustet til å tjene i Guds rike med sine evner, gaver og styrker.

Hvorfor navnet støperiet?

Et støperi tar inn gammelt metall i ulike former, fasonger og kvalitet. Disse smeltes, raffineres, foredles og støpes om til vakre former med ny hensikt og verdi. Prosessen går til kjernen, den tar tid, og det er kostbart. Men den forvandler.

Støperiet er frikirkens felleskap for unge voksne, av unge voksne. En ramme skreddersydd og klar til å tilpasses den lokale menigheten. Et verktøy for å møte, nå og engasjere denne aldersgruppen.

Et sted å møtes av Guds nåde og utrustes til å leve som ekte og ærlige etterfølgere av Jesus; etterfølgere som viser andre veien til Gud. 

 

støperiet møtepunkt

Støperiet Møtepunkt skjer annenhver søndag i Kragerø Frikirke med gode talere, fin musikk, og etterfulgt av STØPERIET Kafé; et sosialt felleskap som vil henge med deg! Etter hvert møte er du velkommen over til kafén for å kjøpe deg en kaffe og noe attåt.

Det er ikke barnekirke, men vi ønsker å legge til rette for at barna kan være med, enten på møte eller at de er nede i peisestuen og leker/tegner.

Du er velkommen om du er troende, tvilende, søkende eller bare nysgjerrig. Vi ønsker uansett at du skal komme, og føle de hjemme.
Målgruppen er unge voksne, og voksne i Kragerø og omegn.

Addresse

Kragerø Frikirke
Biørneveien 17
3770 Kragerø

Ta kontakt

Liv Ingrid Barland – leder
+47 994 75 131

Ingun Buen Andresen – ansatt
+47 924 80 334

Send oss mail

stoperietkragero@gmail.com

du finner oss på sosiale medier