BARNEKIRKA er Kragerø Frikirkes søndagsskole. 

På en vanlig gudstjeneste begynner vi med at vi samles oppe på den vanlige gudstjenesten sammen med de voksne. Når vi har sunget barnekirkasangen sammen, så går vi ned til «registreringen». Der får barnet et eget kort med navn og bilde av deg selv på, bakpå får de et lite stjerne-klistremerke.  Når du har samlet 5 stjerner, får du en liten premie. Når du har samlet 10 får du en ny, så 15 også 20 osv..

På hver samling samler vi inn penger til MISJONSPROSJEKTET vårt.
Vi er med og støtter sigøynerbarna i Albania gjennom Team Albania.

Velkommen til BARNEKIRKA!

 

Høsten 2021 – 12.sept, 26.sept, 10.okt, 28.nov, 14.des

Barnekirka starter opp igjen- og vi gleder oss til å se dere!
Endelig kan vi møtes i kirken, til gudstjenester i barnekirken, gjensynsglede, leker og konkurranser. Dette er en dag vi har ventet på!

De søndagene det er barnekirke, så starter vi oppi kirkesalen sammen med resten av menigheten. 
Vi går samlet ned i barnekirka når «barnekirka» sangen er spilt. 
Der er det utdeling av klistremerker på navnkortet, samt at vi tar opp kollekt med kollektstøvsugeren,.
Deretter deler vi i aldersgrupper:

 

MINIGRUPPA

Alder: 2-4 år.

Gjennom lek, aktiviteter og enkel undervisning, får barna høre at de er skapt og elsket av Gud, og blir kjent med navnet Jesus. De får også høre ulike bibelfortellinger fra bibelen. 

Alder: 5-7 år.

På Sparks får barna høre bibelens fortellinger fra både Det nye og Det gamle testamentet, og undervisningen knytter bibelens budskap til deres egen hverdag. Sparks har 4 under- visnings-serier. Temaer i denne fasen er: Bli kjent med Jesus, bli kjent med Den hellige ånd, hvordan kan jeg ta kloke valg og å stole på Gud.

Alder: 8-13 år.

Dette er gjerne den perioden i livet barna virkelig begynner å reflektere over liv og død, tro og tvil. Temaer i denne fasen: Gud elsker meg som jeg er og kjenner meg best. logiske forklaringer på tro, livet med Gud, å gjøre gode valg og ledet og utrustet av Den hellige ånd.

Ingun Buen Andresen

Ingun Buen Andresen

Barne- og familiekoordinator

Ingun har vært med i barnekirka siden høsten 2018. Da tiltrådte hun i stillingen sin som barne- og familiekoordinator.

Ingun jobber her i frikirken, men også som dirigent for Mini Mini og Kragerø Soul Children som øver på bedehuset i Løkka. Hun jobber også i Skjærgårds og Kiosk & Bistro.

Hun liker: Jesus, nugatti, musikk, lovsang, taco, trening, plaske i vanndammer og vafler.

Ingun er gift med Øyvind som av og til styrer lyden på gudstjenestene.
Hun er mamma til Tellef og Sine.

trine lise Tonstøl

trine lise Tonstøl

Trine lise har vært med som leder i barnekirka (tidligere bjørnegjengen) siden 2016.

Hun jobber til vanlig som førskolelærer i barnehagen på Levangsheia.

Hun liker: Jesus, kokesjokolade, musikk, snø, lakris, lasagne, klatre i trær og fine overraskelser.

Trine Lise er gift med Jarle.
Også er hun mamma til Andreas, Karoline og Ingrid.

Når du melder inn ditt barn i barnekirka, melder vi det videre inn i friBU (barne- og ungdomsforeningen til frikirken).
Når du har betalt kontigenten på 50,- mottar vi støtte tilbake for hvert betalende medlem.
Kontingen innbetales til konto: 2655.20.26003 (Merk betalingen med barnets navn).

Meld iNN ditt barn

SE BILDER FRA BARNEKIRKA

Her ligger vi ut bilder fra samlingene våre. Siden er passordbeskyttet. Ta kontakt med Ingun for å få passordet.