For å bli fast giver oppretter du et fast trekk i nettbanken din. 
Du velger selv hvilken dato det skal trekkes fra din bankkonto.

Givertjeneste er en viktig tjeneste vi har mulighet til å delta i, etter den økonomiske evne hver enkelt har. Jesus selv har gitt oss retningslinjer for denne tjenesten og hvilken stor velsignelse som er tildelt denne.
En god økonomisk plattform er viktig for kirkens ledere, ved at de har trygghet for å drifte menigheten videre på en god måte.

Denne plattformen benyttes i all hovedsak til tre ting: Misjon — Vekst — Drift.

Sjenerøsitet er et valg

Å bli rik i Gud handler blandt annet om å leve sjenerøst med de midlene du er satt til å forvalte!
(Luk. 12:16-21)

Sjenerøse mennesker lever etter tanken om at alt de har av penger og materielle ting, ikke er deres eiendom, men en rikdom de er satt til å forvalte på best mulig måte.

En sjenerøs livsstil betyr å ha en planlagt, kalkulert og målrettet frigjørelse av din personlig økonomi.

 1. En sjenerøs livsstil betyr å ha en god plan for hvordan du prioriterer fordeligen av pengene dine.
  Det kan f.eks. bety å starte hver lønningsperiode med å sette av det du skal gi, så det du skal spare og så det du har bestemt deg for at er nok å leve for. Mennesker uten en plan begynner ofte i motsatt ende og forbruket blir mye større enn man hadde ønsket.
 2. En sjenerøs livsstil betyr å vite hvor mye og hvor ofte du skal gi.
  «Første dag i uken, skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere er i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer.” 1. Kor. 16:1-2 Sjenerøse mennesker gir ikke ved tilfeldigheter, men har det som en del av sin livsstil og rutine.
 3. En sjenerøs livssil betyr å vite på forhånd hva du skal gi til.
  ”For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være.” Matteus 6:21
  La hjertet ditt bestemme hva du skal gi til:

   

  1. Gi av et takknemlig hjerte – til noe du er takknemlig for
  2. Gi av et opprørt hjerte – til noe som rører noe i deg som du vil støtte.

Alle burde gi fast til menigheten de går i av et takknemlig hjerte. 

Våre betalingsmåter