Bønn er grunnleggende i en menighets liv, fordi vi har avhengige av Gud, og fordi Gud bruker vår bønn til å gjøre store ting!

Bønn er derfor en viktig del av det som skjer i gudstjenestene og i andre samlinger i menigheten.

Vi har bønnesamlinger i kirken hver mandag kl.18.00. 
(Bortsett fra den første mandagen i måneden, da er det felleskirkelig bønn i Metodistkirken kl.18.00).

Du er velkommen til å være med å be for menigheten på disse samlingene. Du trenger ikke å be høyt for å være med.

Her kan du skrive inn en bønn til bønnekrukken som bønnegruppen ber for