Tjeneste i Støperiet Kragerø

Vi er avhengige av at folk som har ønske om det blir med som medarbeidere i Støperiet. Det kan være engangsbasert eller jevnlig.Vi tror at vi har godt av å bidra, alle sammen, og at vi dermed får større eierskap til felleskapet.

 

Her er de ulike tingene vi trenger hjelp til:

Teknikk – (Ansvarlig Oddvind Skilbrei)

Møtevert – (Ansvarlig Jannicke Oppebøen Skilbrei)

Lovsangsband – (Ansvarlig Arnt Jakob Halvorsen)

Bønneteam – (Ansvarlig Liesbeth Andresen)

Møteleder – (Ansvarlig Liv Ingrid Barland)

Cafe – (Ansvarlig Liv Ingrid Barland)

 

Ta kontakt til stoperietkragero@gmail.com for mer informasjon.