Kragerø Frikirke er en flergenerasjonsmenighet. 
Vi ønsker at alle skal trives hos oss. Både barn, voksne og eldre. 
Det er vedtatt på menighetsmøte at Kragerø frikirke skal være en menighet som legger til rette for at de under 40 år trives. 

Hvilket betyr at en av våre satsingsområder er på barne- og familiearbeid. Og derfor har vi også ansatt en barne- og familiekoordinator høsten 2018. 

Om du har noen konkrete forslag eller inspill som kan styrke vårt arbeid blant barn, unge og familier, så setter vi stor pris på innspill. 

Ta kontakt med barne- og familiekoordinator Ingun Buen Andresen.

12 + 10 =