📆 Søndag 15.november

Kl.9.45-10.30 = Familiesamling for barn og foreldre/foresatte i kirkesalen.

Kl.11.00= Gudstjeneste med tale av Arnfinn Evensen (Pastor i Songe Frikirke). Tema: Følg meg. Jorunn Amundsen spiller piano og Brita Lofthaug leder.

Nye restriksjoner på antall deltakere på gudstjenester og kirkelige handlinger gjør at vi nå kun har 50 tilgjengelige plasser. Det er «førstemann til mølla»..
Men ved at vi nå flytter barna og foreldrene/foresatte til en egen samling i forkant av hovedgudstjenesten, ser vi av gjennomsnittet på deltakelsen på gudstjenester i høst at vi er ganske sikre på at alle som ønsker å delta på gudstjenesten vil få plass. Så ikke sitt hjemme fordi du tenker det ikke blir plass, for det håper og tror vi gjør.
PS: Det bibelske prinsippet om at «de siste skal bli de første» hjelper lite denne søndagen 😉
Angående smitteverregler så er det fortsatt viktig at du kommer kun om du er helt symptomfri.
Avstandskravet gjelder i høyeste grad fortsatt, og vi har fått anbefaling fra hovedkontoret om at personer i risikogruppen bør holde avstand på 2 meter.
Vi i lederteamet og våre kirkeverter legger opp til at gudstjenestene våre skal være så trygge som mulig å delta på, Vi tar smittevern på alvor og derfor kan dere også forberede dere på at våre kirkeverter vil fra søndag av bruke munnbind på våre samlinger fremover.
Skulle dere lure på noe så ta kontakt med oss.
Velkommen til våre samlinger!