Onsdag 23.september arrangerte Frikirken og FriBu «Digital lederkonferanse».
På formiddagen var det samlinger for ansatte, og på ettermiddag samling for eldsteråd/lederråd.
Synodeformannen og resten av staben på hovedkontoret anbefaler alle menigheter og systematisk ta i bruk seminarene i sitt arbeid i de lokale menighetene.
Derfor vil lederrådet fremover på sine møter sette av tid til å se på videoene og jobbe med innholdet og hva det betyr for oss her i Kragerø Frikirke.

Her  kan se alle seminarene fra den digitale lederkonferansen.