Vi ønsker dere hjertlig velkommen til denne Gudstjenesten.
Lederteamet ønsker å takke Einar Amundsen for tjenesten han har hatt i eldsterådet i mange år. Dette vil vi markere på gudstjenesten søndag 6.september. Einar vil også synge for oss denne dagen, akkompagnert av sin kone Jorunn. Vi ønsker samtidig også å takke Svein Andresen for sin innsats som ressurs i eldsterådet. En tjenestene han avsluttet sommeren 2019.

Det er Øystein Løvdal som skal tale for oss.