Våren er her og kalenderen sier mai. selv om temperatur er mer lik mars akkurat nå Det er fortsatt koronarestriksjoner, selv om det er åpnet opp på noen restriksjoner. Lokalt har vi påbud om å bruke munnbind, hvis vi ikke kan holde minst en meters avstand. Det gjelder også i kirker frem til 27. mai. Norges Kristne råd har en nyrevidert smittevernveileder som vi forholder oss til når vi nå starter opp med gudstjenester igjen. Vi innfører derfor munnbindplikt fra entredør til du sitter på anvist plass. og siden på vei ut igjen.

Det er viktig at vi gjør vår del for å holde påbud og anbefalinger rundt korona.