Fra 1.august 2019 har FRIBU i Kragerø Frikirke ansatt Amalie Lofthaug i en 20% prosjektstilling dette året.

Amalie er godt kjent for de fleste i menigheten, da hun har vokst opp her.
De siste tre årene har hun vært i Grimstad på Drottningborg VGS.
Men nå er hun ferdig der, og har nettopp startet på sykepleierstudiet ved Universitet i Sør-Øst Norge, avdeling Porsgrunn.

Som ungdomsarbeider i menigheten skal hun, sammen med sin far, ha ansvar for konfirmantarbeidet vårt; FRIKK.
Hun skal også være med å dra i gang og drive tverrkirkelige ungdomsmøter.